Netiserv

Kontrola dostępu do pomieszczeń

W Netiserv stawiamy na rozwój i dopsaowywanie się do potrzeb naszych Klientów.

Dlatego, kierując się tą dewizą, rozszerzamy nasze portfolio o nową usługę – kontrolę dostępu do pomieszczeń. Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się poniższym opisem naszej oferty.

pinpad z brelokiem

Co to jest kontrola dostępu i na czym polega?

Kontrola dostępu jest powszechną praktyką polegającą na zwiększeniu bezpieczeństwa oraz monitorowaniu dostępu do pomieszczeń w firmie czy jednostce. Przeważnie wykorzystuje się ją w przypadku dodatkowego zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są ważne dane (np. dane osobowe) lub pomieszczeń wymagających szczególnego nadzoru (np. serwerownie).
Kontrola dostępu składa się z kontrolera wyposażonego w klawiaturę (niekiedy również w czytnik RFID, bluetooth i inne) na której osoba uprawniona musi wpisać przydzielony jej kod dostępu (PIN) w celu uzyskania dostępu do pomieszczenia oraz zamka współpracującego z w/w urządzeniem (przeważnie jest to zamek elektromagnetyczny lub zwora elektromagnetyczna). W bardziej rozbudowanych instalacjach, całości dopełnia także punkt centralny (serwer), z poziomy którego zarządza się całym systemem. Dostęp taki podlega logowaniu, tak więc osoba z odpowiednimi uprawnieniami (np. dyrektor) może sprawdzić, którzy pracownicy uzyskiwali dostęp do pomieszczenia i kiedy dokładnie ta sytuacja miała miejsce. Jest to szczególnie istotne w przypadku ważnych pomieszczeń. W przypadku zdarzeń nieporządanych, takich jak kradzieże czy wypływ danych, dzięki logom urządzenia możliwe jest zawężenie grona osób uzyskujących dostęp do pomieszczenia w okresie, w którym nastąpiło zdarzenie.

zwora_elektromagnetyczna

Zalety wprowadzenia kontroli dostępu

  • Łatwiejszy dostęp dla pracowników

System kontroli dostępu pozwala na pełną kontrolę tego, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych obszarów oraz stref. Po udzieleniu autoryzacji pracownik może uzyskać dostęp do wszystkich pomieszczeń i stref, niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Korzystając z karty dostępu, wprowadzając kod PIN, używając smartfona, pracownik może z łatwością otwierać drzwi uzyskując dostęp do wyznaczonych stref.

  • Brak konieczności korzystania z mechanicznych kluczy

Korzystanie z tradycyjnych mechanicznych kluczy wiąże się z określonymi problemami i ograniczeniami. Z racji konieczności posiadania wielu kluczy do różnych pomieszczeń może dojść do pomyłek i nieporozumień przy ich wydawaniu. Elektroniczny system kontroli dostępu nie tylko ułatwia przyznawanie dostępu do poszczególnych stref i obszarów, ale wyklucza również konieczność wymiany zamków w przypadku zgubienia lub kradzieży kluczy. Co równie ważne przyznane danemu użytkownikowi uprawnienia można w każdej chwili unieważnić, jeśli pracownik odejdzie i nie odda kluczy lub zostaną one zgubione czy skradzione. Elektroniczna kontrola dostępu pozwala w łatwy sposób rozwiązać te problemy.

  • Ochrona przed dostępem do wrażliwych danych

Wrażliwe dane osobowe, dokumenty medyczne, finansowe i inne dane klientów, osób zatrudnionych czy uczniów, są narażone na dostęp przez osoby niepowołane. Systemy kontroli dostępu pomagają chronić dostęp do tych informacji, umożliwiając wejście do takich pomieszczeń jedynie wyznaczonym i zweryfikowanym osobom.

  • Możliwość monitorowania ruchu na obiekcie

System kontroli dostępu udostępnia administratorowi informacje, które pozwalają obserwować, kto i kiedy wchodzi do danego pomieszczenia. Umożliwia to wygodne zarządzanie pracą personelu i sprawne reagowanie w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek problemów, nadużyć czy nawet przestępstw.

  • Mniejsze ryzyko kradzieży

Możesz chronić swoje zasoby, sprzęt i dobra materialne stosując urządzenia kontroli dostępu. Ograniczając dostęp osobom trzecim możesz mieć pewność, że w danym budynku lub pomieszczeniu znajdują się tylko i wyłącznie zaufane osoby. Tego rodzaju działanie pozwala skutecznie ograniczać ryzyko kradzieży i utraty ważnych dokumentów.

Łatwe zarządzanie i kontrola nad dostępem z każdego miejsca
 

Dzięki rozwiązaniom, które wykorzystujemy , zarządzanie całym systemem odbywa się poziomu aplikacji instalowanej na telefonie komórkowym administratora. Drastycznie obniża to koszty instalacji systemu, ponieważ nie wymaga kosztownego łączenia urządzeń w sieć czy inwestycji w serwer i oprogramowanie do niego przy zapewnieniu podstawowego bezpieczeństwa. Stosowane przez nas rozwiązanie wykorzystuje działającą na terenie obiektu sieć WiFi do zarządzania systemem (nie jest to warunek konieczny działania systemu, jednakże znacząco ułatwia zarządzanie nim). Kontrolery są autonomicznymi urządzeniami (dlatego nie ma wymogu podłączenia ich do sieci), w związku z czym nawet w przypadku wystąpienia problemu z jednym z nich, nie następuje zaburzenie działania całości.

Opcje uzyskiwania dostępu przez pracowników
 

Nasze rozwiązanie umożliwia wykorzystanie kilku alternatywnych kanałów za pośrednictwem których pracownik może uzyskać dostęp do pomieszcznia.

PIN

Pracownik może otrzymać specjalny numeryczny kod, którzy jest przypisany wyłącznie do niego. Użycie kodu automatycznie powoduje odnotowanie dostępu do pomieszczenia przez pracownika, do którego został on przypisany.

pinpad

Aplikacja mobilna

Pracownik może mieć utworzone konto w aplikacji mobilnej, za pomocą której może odblokowywać dostęp do pomieszczenia*

Karta dostępu/brelok

Pracownicy mogą zostać wyposażeni w w specjalnie zakodowane karty dostępu (wielkości karty bankomatowej) lub breloki (dostępne w różnych kolorach i wzorach), dzięki którym dostęp do pomieszczenia jest jeszcze szybszy i łatwiejszy - wystarczy przyłożyć kartę/brelok do kontrolera aby uzyskać dostęp - bez podania kodu PIN! **

pinpad z brelokiem

* działanie funkcji wymaga sieci WiFi oraz zainstalowania bezpłatnej aplikacji na telefonie; funkcja dostępna w kontrolerach smart.
Administrator może deaktywować opcję otwierania drzwi za pomocą aplikacji.
** opcja dodatkowo płatna

Zainteresowany?


Zachęcamy do kontaktu. Z chęcią dopasujemy rozwiązanie najlepiej odpowiadające Państwa potrzebom.
email: przemek@netiserv.pl
telefon: 694709425